Golden Triangle Gun Club
Shooting Match Results

gun
September
Go Back Match Dates
09/05/2005 & 09/25/2005
Next

Golden Triange Gun Club
* HI - Power Division *

September 4
Name Class Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 600 Aggr
D.Lueders HM Winner
199-11
Winner
198-15
Winner
198-9
N/A N/A Winner
595-35
B.Otten HM 2nd
198-5
196-4 191-5 N/A N/A 2nd
585-14
G.Edgard HM 193-4 190-3 184-3 N/A N/A 567-10
L.Wheeler HM 194-9 192-4 1st
195-6
N/A N/A 581-19
J.Frye HM 186-1 1st
195-6
187-4 N/A N/A 569-13
C.Greenwood HM 190-5 192-3 187-6 N/A N/A 569-14
K.Landry HM 1st
199-8
2nd
196-8
2nd
193-8
N/A N/A 1st
588-24
&nbs              
W.Haley MA 189-4 192-7 190-8 N/A N/A 571-19
M.Cornell MA 188-2 192-4 191-8 N/A N/A 571-14
               
C.Cumbaa EX 191-3 189-4 180-5 N/A N/A 560-12
M.Bennett EX 187-4 1st
193-5
1st
190-4
N/A N/A 570-13
R.Landry EX 1st
192-5
183-3 187-4 N/A N/A 1st
562-12
L.Greenwood EX 172-0 175-0 178-1 N/A N/A 525-1
               
A.Marquit SS 1st
183-0
1st
184-1
176-3 N/A N/A 1st
543-4
D.Cheshire SS 168-1 180-2 1st
177-5
N/A N/A 525-8
M.Conniff SS 175-0 162-3 157-2 N/A N/A 494-5
               
R.Perry "F"Class Winner
200-17
Winner
200-17
Winner
200-17
N/A N/A Winner
600-51
C.Deisze "F"Class 199-18 1st
200-11
1st
200-16
N/A N/A 1st
599-45
S.Wilburn "F"Class 1st
200-11
199-13 198-11 N/A N/A 597-35
G.Harper "F"Class 196-8 198-8 194-6 N/A N/A 588-22
M.Mikel "F"Class 190-1 189-4 179-2 N/A N/A 558-7
               

September 25
No Participants - No Match
Go Back Other Scores Next